top of page

חדר הילדים שלי

דירה שכורה בתל אביב

החדר של הילדים בבית השכור שלנו דרש שיפצור בעקבות הולדת הגורה והתבגרות הילדון, אז כבר ניצלתי את ההזדמנות כדי לייצר חניון אנכי לצי המכוניות שלו וכדי ליצור פינת רביצה מפנקת שגם ניתן לישון בה במקרה ולילדים ימאס לישון איתנו (אה הה..), לאורחים שבאים ולנו בלילות/בקרים קשים במיוחד ;)

bottom of page